Palvelut // Tutkimukset

Uteliaisuus ja systemaattinen havainnointi on Kurion toiminnan ytimessä. Teemme asiakkaillemme markkinatutkimuksia, keskittyen pääasiassa asiakasymmärryksen kasvattamiseen digitaalisissa kanavissa.

Kuriossa tehdään jatkuvaa tutkimustyötä, josta suurin osa on oman tietämyksemme kasvattamiseksi. Osa tutkimuksistamme toteutetaan kuitenkin suoraan asiakkaalle, jolloin tieto jää yksinomaan heidän hyödynnettäväksi. Kurio on kuitenkin muuta kuin tutkimuslaitos, joten kaikissa tapauksissa pyrimme tarjoamaan asiakkaan bisnestavoitteita ajavia konkreettisia suosituksia, ratkaisuja ja toteutuksia tehtyjen havaintojen pohjalta.

Tutkimuksemme keskittyvät ydinosaamiseemme, digitaaliseen markkinointiin, mutta palvelemme myös muissa markkinatutkimukseen liittyvissä tapauksissa. Erityisesti seuraavat tutkimuskysymykset kiinnostavat meitä:

  • Miten kohderyhmä käyttäytyy verkossa? Mitä kohderyhmä tekee verkossa? Mikä motivoi heitä? Millä päätelaitteille ja missä tilanteissa he käyttävät verkkoa?
  • Toimiiko verkkopalvelu tavoitteiden mukaan? Miten käyttäjä kokee verkkosivuston tai -palvelun? Mitä voidaan parantaa, jotta sivustolla viihtyy paremmin ja löytää etsimänsä?
  • Missä sivustoilla / palveluissa viestit toimivat parhaiten? Miten riittävä huomioarvo saavutetaan? Ja missä se tehdään tehokkaimmin kohderyhmään nähden?
  • Mihin digitaalinen viestintä on menossa? Mikä on internetin tila tällä hetkellä? Mikä on sosiaalisen median painoarvo? Mitkä teknologiat jyräävät tänään? Entä puolen vuoden päästä?

Tutkijoina toimii tapauksesta riippuen kuriolaiset, Kurio Lab -lopputyöntekijät ja/tai verkostoomme kuuluvat tutkimustahot. Menetelmistä käytämme niin kvalitatiivisia (haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, kartoitukset) kuin kvantitatiivisia (erilaiset kyselydataan perustuvat tilastolliset analyysit aina ristiintaulukoinnista faktori- ja klusterianalyyseihin). Yhteistyökumppaniemme erikoisosaaminen (kuten verkostoanalyysi) täydentää omaa menetelmäpalettiamme.

Uusimmista tutkimuksistamme kuulet ensimmäisenä tilaamalla uutiskirjeemme.

Lisää aiheista: