Maailma tarvitsee markkinointia

”The business enterprise has two and only two basic functions: marketing and innovation. Marketing and innovation produce results, all the rest are costs.” -Peter Drucker

Me Kuriossa uskomme customer capitalismiin – siihen että yritykset ovat olemassa ensisijaisesti asiakkaitaan varten. Ei osakkeenomistajia varten. Ei johtoa varten. Ei työntekijöitä varten. Kaikki nämä tulevat asiakkaan jälkeen.

Asiakkaita on monia. Niin ulkoisia, sisäisiä, isoja, pieniä, nuoria, vanhoja, täällä, tässä, nyt ja toisella puolen maailmaa. Me haluamme ymmärtää näitä asiakkaita ja siten auttaa omia asiakkaitamme kertomaan itsestään markkinoilla.

Oma teoreettinen määritelmämme tälle organisaation tärkeimmälle funktiolle ja olemassaolon oikeutukselle kuuluu seuraavasti: ”Markkinointi tulee nähdä liiketoiminnan kehittämisenä valjastamalla yrityksen voimavarat ylivoimaisen asiakasarvon tuottamiseen.”

Jokainen meistä on markkinointitehtävissä tänä päivänä – halusi tai ei. Me haluamme tehdä sen paremmin.

Lisää aiheista: