Sosiaalisessa mediassa ei ole suurta yleisöä

“Haluamme esitellä yrityksemme/uudet tuotteemme/uudet verkkosivumme suurelle yleisölle Facebookissa.” Toimeksianto sisältää valitettavasti paradoksin. Facebookissa – niin kuin ei muuallakaan sosiaalisessa mediassa – ole suurta yleisöä.

Jo määritelmänsä mukaan “yleisö” on joukko ihmisiä, jotka seuraavat yhtä tapahtumaa (Wikipedia). Facebookissa mikään joukko ei seuraa mitään yhtä tapahtumaa tai lähdettä, vaan jokaisella on silmiensä edessä oma, lukuisista lähteistä koostuva uutisvirtansa. Omat pirstaleiset ja alati muuttuvat yhteisönsä.

Kurio lupaa haastaa jokaisen tällaisen toimeksiannon antajan miettimään, mitä sosiaalinen media viime kädessä on. Perinteistä mediaa seuraa yleisö – joskus suurikin – mutta sosiaalista siitä tulee vasta kun ihminen tarttuu siihen.

Lisää aiheista: