Uutiset
Kurio panosti työntekijäkokemukseen – tulos näkyy työtyytyväisyyskyselyssä ja sairaspoissaoloissa

Kurio panosti työntekijäkokemukseen – tulos näkyy työtyytyväisyyskyselyssä ja sairaspoissaoloissa

Kurio tarttui korona-aikana esiin tulleisiin haasteisiin ja uudisti strategiansa. Vuodesta 2021 alkanut työ näkyy positiivisesti hyvänä työntekijäkokemuksena, kertoo tuore työtyytyväisyyskysely.

Kurion strategisessa kehityksessä ovat auttaneet useat yritysvalmentajat. Koko henkilöstön käytössä on ollut Yrityskoulutus ja esimiestyön valmennuksessa on tukenut muun muassa Hintsa Performance, joka tunnetaan huippujohtajien valmentajana.

”Kuriolla on panostettu laajasti tiimi- ja esimiestyön kehitykseen. Valmentajalle on ollut ilo nähdä, miten kehitystyötyö on vaikuttanut niin työntekijä- kuin asiakastyytyväisyyteen”, toteaa Yrityskoulutuksen organisaatiovalmentaja ja työnohjaaja Petri Korteniemi.

”Kurion johdon kanssa käsittelimme muun muassa esimiestyön haasteita laajasti”, toteaa Pekka Pohjakallio, Executive Coach & Mentor, Hintsa Performance. ”Työyhteisön kehittämiseen tartuttiin proaktiivisesti.” 

Kurio on tehnyt useita konkreettisia uudistuksia: yhtiö seuraa työntekijöiden jaksamista kvartaaleittain rullaavalla työtyytyväisyyskyselyllä, yhtiö on laatinut Aavan työterveyshuollon kanssa suunnitelman työuupumuksen ennalta ehkäisemiseksi ja yhtiö on lisännyt resursseja perehdytykseen ja sisäiseen viestintään. Lisäksi Kurio on koko henkilöstön voimin sanoittanut arvonsa uudelleen ohjaamaan kaikkea tekemistä.

Yrityksen kasvaessa HR-strategia muutettiin

Palkallinen harjoittelu oli pitkään Kuriolle yksi tapa työllistää alan ulkopuolelta tulevia osaajia ja antaa heille mahdollisuus tutustua alaan sisältä päin. Yrityksen kasvaessa vastuu kasvoi joissain tapauksissa nuorille työntekijöille liian suureksi ja yhtiö muutti HR-strategiaansa.

Nykyään henkilöstö koostuu pääosin jo vuosia alalla työskennelleistä. Syksyn 2021 jälkeen Kuriolla on aloittanut vain kaksi harjoittelijaa – molemmat kesäharjoittelijoina.

Uupumisesta johtuvat sairauspoissaolot saatu nollaan, ylityöt minimoitu

Korona-ajan alkupuolella myös Kurion työyhteisössä alkoi näkyä uupumisesta kertovia merkkejä. ”Yhteistyössä lääkärikeskus Aavan tiimin kanssa yritykselle tehtiin laajempi työhyvinvointikysely ja sen perusteella mietittiin toimenpidesuunnitelma työhyvinvoinnin tukemiseksi”, kommentoi Kurion työterveyslääkäri Aavalta.

Tulokset kehitystyöstä ovat hyvät: syksyn 2021 jälkeen yhtään työuupumukseen liittyvää sairauspoissaoloa ei ole ollut. Myös tuoreen työtyytyväisyystutkimuksen tulokset osoittavat saman kehityksen:

  • 80 % on osittain tai täysin samaa mieltä väitteen ”olen tyytyväinen työmäärääni” kanssa.
  • 80 % on osittain tai täysin samaa mieltä väitteen ”jaksan työssäni hyvin” kanssa.

”Suunta näissä tuloksissa on kannustava, mutta matkaa on vielä tehtävänä. Uupumisen kokemus on monen tekijän summa, joista pyrimme tarttumaan jokaiseen”, toteaa Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas. ”Esimerkiksi ylitöiden tekemiseen olemme puuttuneet tiukasti. Viimeiset vuodet ovat pistäneet koko alan tarkastelemaan ylityökäytäntöjään uusiksi – ja hyvä niin.”

Ilmapiiriin panostaminen näkyy huipputuloksissa

Kurio on yhdessä yritysvalmennuksen kumppaneiden kanssa panostanut systemaattisesti yrityksen työilmapiiriin. Strategiapäiviin yhtiö otti mukaan yritysvalmentajan, jonka johdolla kaikkien työnkuvat ja yrityksen arvot kirkastettiin. Kurio on tarkentanut yhteisiä käytäntöjä esimerkiksi etätyön osalta ja lanseerannut uusia ilmapiiriä rakentavia tapoja, kuten viikoittaisen onnistumisten ja oppien jakamisen.

Tuoreen työtyytyväisyyskyselyn tulokset kertovat toimenpiteiden onnistumisesta:

  • 100 % osittain tai täysin samaa mieltä väitteen ”minulla on hyvä työmotivaatio” kanssa.
  • 100 % osittain tai täysin samaa mieltä väitteen ”työilmapiiri on kannustava” kanssa.
  • 100 % osittain tai täysin samaa mieltä väitteen ”työyhteisön ilmapiiri motivoi jaksamaan työssäni” kanssa.

Esihenkilötyöhön rekrytoitu kokemusta

Kurio on parin viime vuoden aikana kiinnittänyt erityistä huomiota esihenkilötyöhön. Kumppaneiden kanssa toteutettujen esihenkilöiden valmennusten lisäksi yhtiö on selkeyttänyt prosesseja. Esimerkiksi kahdenkeskiset palaverit lähiesihenkilön kanssa on suunniteltu uusiksi palvelemaan työhyvinvoinnin ylläpitoa ja kehittymistä.

Kurio on rekrytoinut lisää kokeneita esihenkilöitä. Viimeisimpänä yrityksessä aloitti COO-roolissa Saara Silván-Appel, joka on toiminut viimeiset kymmenen vuotta media-alalla toimitusjohtajana. Saara vahvistaa myös yrityksen johtoryhmää.

”Ensimmäiset kuukaudet ovat olleet todella antoisat. Ensitöikseni kävin kaikkien kanssa 1–2–1-keskustelut ja jokaisella on motivaatio korkealla”, toteaa Saara Silván-Appel. ”Oman taustani ja osaamiseni puolesta olen iloinen päästessäni kehittämään Kurion sisäisiä prosesseja ja työntekijäkokemusta entisestään. Vaikka myynti onkin lähellä sydäntäni, olen pohjimmiltani kyllä people person.”

Lisätietoja:

Elli Tuominen
Strategiajohtaja
Kurio // The Social Media Age(ncy)
+358 40 7452878
elli [at] kurio.fi


Jos haluat kuulla aiheesta tarkemmin, ota yhteyttä:

Tommi Opas

Toimitusjohtaja

tommi [at] kurio.fi

040 1833256

Jutellaan kasvotusten niin kerromme lisää!

Ota yhteyttä

Subscribe newsletter


Thank you for subscribing!


Jutellaan kasvotusten niin kerromme lisää!


Ota yhteyttä