WÄRSILÄ // #LEAPFROGGING4AFRICA

Client: Wärtsilä Energy

BRIEF

Wärtsilä, suomalainen edistyksellinen energiateknologiayritys, on johtavassa asemassa kun siirrytään kohti 100% uusiutuvan energian tulevaisuutta. Heidän ratkaisunsa kattavat tulevaisuuden polttoainetta käyttävät tasapainovoimalaitokset, hybridiratkaisut, energian varastoinnin ja optimointiteknologian. // COP27 järjestettiin Egyptissä vuonna 2022, ja näimme mahdollisuuden vaikuttaa yhteen tärkeimmistä kasvumarkkinoistamme: Afrikkaaan. Dataan perustuva mallinnuksemme näytti tavan kestävälle energiatulevaisuudelle Afrikassa, mutta tarvitsimme luovan näkökulman saadaksemme viestimme perille. COP27 järjestettiin Egyptissä, mikä antoi Wärtsilälle mahdollisuuden luoda vaikutusta heidän afrikkalaisissa kohdemarkkinoissaan. // Tiesimme, että Afrikalla oli keino kehittää kestäviä energiaverkkoja. Datamallinnuksemme osoitti, miten Afrikka voisi ottaa harppauksen niitä kohti hyödyntämällä paikallisia resursseja. // Mutta miten suomalainen teknologiayritys voi herättää koko maanosan huomion aiheessa, joka on erittäin politisoitu paikallisten toimijoiden toimesta, teollisuudessa, jota hallitsevat suuret pelaajat kuten GE ja Siemens.

TAVOITTEET

1) Herättää luottamusta siihen, että siirtyminen uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöön on mahdollista kehittyvissä talouksissa Afrikassa esittelemällä Wärtsilän ratkaisut. 2) Asettaa Wärtsilä energia siirtymän kärkijoukkoihin alueella, ratkaisevassa vaiheessa kun lähestyttiin COP27-konferenssia. //// Numeraaliset tavoitteet (KPI:t) olivat seuraavat: Kampanjan ROI > 100% // Median tavoittavuus > 25 miljoonaa // Mitattavissa oleva paikallinen vaikutus päätöksentekijöiden keskuudessa

STRATEGIA

Strategiamme tiivistyi kolmeen pääkohtaan: 1) Tiesimme, että meillä on faktat. Mitä meillä ei ole, on huomio. Tarvitsemme siis jotain, mikä herättää kiinnostuksen. 2) Kuka tahansa voi luoda keskustelua. Meidän täytyy kytkeä ratkaisumme osaksi Wärtsilän viestiä. 3) Tarvitsemme ulkoasun ja tunnelman, jotka sopivat Afrikkaan, tarkemmin sanottuna kolmeen kohdemaahamme.

IDEA JA TOTEUTUS

#Leapfrogging4Africa // Historiassa on jo tarpeeksi ulkopuolisia, jotka kertovat afrikkalaisille, mitä tehdä. Tiesimme tarvitsevamme erilaisen lähestymistavan. // Lyhyessä ajassa ennen COP27:ää liitimme viestiimme energia siirtymään liittyvän termiin: "leapfrogging" (loikkaaminen). Koska termiä ei ollut olemassa afrikkalaisissa kielissä, teimme yhteistyötä kieliasiantuntijoiden kanssa keksiäksemme termin heidän kielillään. Lopulta loimme 10 uutta sanaa eri afrikkalaisiin kieliin ja teimme niistä kampanjamme ja sisältömme polttoaineen. // Hankkiaksemme huomiota, muutimme paikalliset kieliasiantuntijat videotuotantojemme puhujiksi. Samanaikaisesti toteutimme sisäisen kampanjan, joka keskittyi paikalliseen henkilöstöön. // Kaikista kosketuspisteistä ohjasimme ihmiset valkoisiin kirjoihimme: yksi manteretasoinen ja kolme markkinoille suunnattua raporttia, jotka osoittivat polkuja Afrikan energiatulevaisuudelle. // Lehdistöyhteyksiä luotiin ensin paikallisille medioille ja sitten globaaleille medioille, jotka osallistuivat COP27-tapahtumaan.

TULOKSET

NUMERALLISET TULOKSET: Kampanjan ROI: 684% (mediakattavuuden arvo/sijoitus) // Mediatilaisuudet: 78 (mukana Politico, Channel Africa ja City A.M.) // Tavoittavuus: 165 miljoonaa // Mediatavoittavuuden katselukerrat: 235 000 // Ansaitun median arvo: 308 000 euroa // Osallistuminen: 2,4-kertainen keskiarvoon verrattuna Twitterissä, 2,2-kertainen LinkedInissä // CPC: 10-kertainen tavoitteeseen nähden Twitterissä ja 2-kertainen LinkedInissä //// LAADULLISET TULOKSET: Pääsimme osallistumaan paneelikeskusteluun COP27-tapahtumassa energia siirtymään liittyen. // Kampanja johti keskusteluihin avaintekijöiden kanssa - ministeriöiden, asiakkaiden, hallitusten ja sääntelyviranomaisten kanssa - kohdemaissa. Kohokohtana oli tapaaminen Mosambikin presidentin kanssa. // Se johti jopa mielentilan muutoksiin siitä, miten tulevaisuuden energiaverkkoja tulisi tarkastella näissä maissa. Esimerkkinä tästä on haastattelu professori Anton Eberhardin kanssa, joka on merkittävä ääni energia-alalla (ja myös entinen energiapolitiikan neuvonantaja Etelä-Afrikan presidentille): https://iono.fm/e/1282780 . Professori Anton on antanut julkisesti kiitosta valkoisista kirjoistamme muissakin foorumeissa. // Toisen myönteisen viittauksen voi löytää CBM-kentän omistajalta, Bastion Oililta, joka siteeraa ja kehuu valkoista kirjaamme artikkelissaan täällä: https://www.bastionoil.com/rsa-onshore-gas-keep-the-reasons-for-onshore-gas-exploration-simple-part-2/ //// Mutta kaikkein tärkeintä on, että onnistuimme osoittamaan, miten Nigeria voi leikata sähkökustannuksiaan 74 % matkallaan kohti nettonollapäästöjä vuoteen 2060 mennessä, miten Etelä-Afrikka voi ratkaista kuormituksen jakamisen ongelmansa ja säästää 26 miljardia dollaria vuoteen 2032 mennessä, ja miten Mosambik voi vähentää päästöjään ja säästää 84 miljoonaa dollaria vuoteen 2032 mennessä.
Mediatavoittavuuden katselukerrat: 235 000
Kampanjan ROI: 684%
Ansaitun median arvo: 308 000 EUR

Subscribe newsletter


Thank you for subscribing!